Onderzoek naar het visuele systeem in het Herseninstituut
Het waarnemen van voorwerpen
Wat is de rol van de verschillende glutamaatreceptoren?
Samenwerking tussen verschillende gebieden van de hersenschors om te kunnen zien
De invloed van beloning en aandacht op de waarneming
Wat doen de zes lagen van de hersenschors?