Veelgestelde vragen
Wat is een dierexperiment?
Worden dierproeven alleen voor biomedische doeleinden uitgevoerd?
Is het moreel aanvaardbaar dierexperimenten uit te voeren?
Zijn er grenzen aan wat je kunt doen binnen een dierproef?
Wie bepaalt of een dierproef uitgevoerd mag worden?
Hebben dierproeven wel zin? Zijn dieren en mensen niet te verschillend?
Zijn er geen alternatieven voor dierexperimenten?
Kunnen de experimenten niet op mensen gedaan worden?
Is medische vooruitgang ook mogelijk zonder dierproeven?
Is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek niet gewoon ijdele nieuwsgierigheid van de onderzoeker?
Voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected].