Hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut
Wettelijke kaders/Goedkeuring
Hoe onderzoek met resusapen bijdraagt aan ons begrip van hersenfuncties en ziektes
Onze wetenschappelijke vragen
Verzorging van de resusapen
Hersenonderzoek met apen in Europa
Alternatieven